2014 m. lapkričio 5 d., trečiadienis

Tikima: drakono peletrūno užpiltinė įveikia net potraukį degtineiPeletrūnas (vaistinis kietis) (lot. Artemisia dracunculus


Pe­let­rū­nas pa­de­da ir nuo al­ko­ho­liz­mo. Tam ne­va rei­kia 2 šaukš­tus su­smul­kin­tos pe­let­rū­no žo­lės už­pil­ti stik­li­ne karš­to van­dens. Pa­šil­dy­ti iki vi­ri­mo ir po 20–25 mi­nu­čių nu­koš­ti. Ger­ti po 2 šaukš­tus 3 kar­tus per die­ną prieš val­gį. Gy­dy­mas trun­ka 1-2 mė­ne­sius. Jei­gu po to­kio gy­dy­mo­si vis dar no­ri­si al­ko­ho­lio, po mė­ne­sio gy­dy­mą rei­kia kar­to­ti. Ga­li bū­ti, kad pa­dės, juk tas kas­die­nis pe­let­rū­no gė­ri­mas – po šaukš­tą ke­lis kar­tus per die­ną – sa­vo­tiš­kas ko­da­vi­ma­sis nuo pri­klau­so­my­bės. Kai ku­riuo­se kraš­tuo­se džio­vin­to pe­let­rū­no ša­ke­lę įki­ša į deg­ti­nės bu­te­lį ir po ke­lių sa­vai­čių gau­na la­bai ska­nią trauk­ti­nę. Tai­gi: ne tuoj, o po ke­lių sa­vai­čių bus iš­ger­tas bu­te­lis. Va­di­na­si, pe­let­rū­nas dar ir va­lią, su­si­lai­ky­mą ug­do. Po to­kių tei­gi­nių gal ga­li­ma tvir­tin­ti, kad pe­let­rū­nas net tik gy­va­tes, dra­ko­nus, bet ir al­ko­ho­liz­mą įvei­kia?
Ža­lia­vos pa­ruo­ši­mas

Ža­lia­vai var­to­ja­ma pe­let­rū­nų ant­že­mi­nė žo­lė. Pir­mai­siais au­gi­ni­mo me­tais ža­lia­va ruo­šia­ma rug­sė­jį, vė­les­niais me­tais – lie­pą. Prieš žy­dė­ji­mą ar­ba žy­dė­ji­mo pra­džio­je žo­lė pjau­na­ma gied­rą die­ną, nu­kri­tus ra­sai. Pask­lei­džia­ma plo­nu sluoks­niu už­tem­dy­to­je, vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je – sto­gi­nė­je ar­ba džio­vyk­lo­je 35–40°C tem­pe­ra­tū­ro­je. Ža­lia­va – žo­lė ir la­pai be su­me­dė­ju­sių stie­bų – bū­na stip­raus, ma­lo­naus kva­po, kar­to­ko sko­nio. Lai­ko­ma tan­kaus au­di­nio mai­še­liuo­se ar­ba me­di­nė­se dė­žė­se sau­so­je, vė­sio­je pa­tal­po­je. Tin­ka var­to­ti 1-2 me­tus. Ža­lia­vo­je iš­lie­ka ete­ri­nis alie­jus, ku­rio su­dė­ty­je yra net iki 60–70 pro­c. est­ra­go­no ar­ba est­ra­go­lio, fe­land­re­no ir ki­tų me­džia­gų. Iš­lie­ka vi­ta­mi­nai, kar­čio­sios, rau­gi­nės ir mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos.

 Pa­ren­gė Fe­lik­sas GRUNS­KIS

2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

Liaudies receptai nuo ligų

NERVŲ LIGOS – rugiagėlė. Rugiagėlės nuoviru sėkmingai gydomos nervų ligos. 50 gr. rugiagėlių su šaknimis virinti 1 litre vandens, kol liks 0,5 litro. Perkošti ir gerti po 0,5 stiklinės 3 kartus dienoje prieš valgį. Geriau šiltą. Gydymo kursas 5-6 sa¬vaitės. Poveikis geras, be šalutinių reiškinių..(Miglės trigrašis -mūsų močiutės, ir aš pati sėkmingai naudojo rugiagėlių žiedų arbatas ir nuo peršalimo ligų -bronchito ir pan.) Arba gerti miltelius iš plonų pienių šaknų.

2014 m. rugsėjo 10 d., trečiadienis

Užkalbėjimas alkoholizmui įveikti

ateina ruduo,padidėja depresijos,nerimas,o su jais ir priklausomybės…viena iš jų-alkocholizmas.Taigi,jeigu jūsų artimam žmogui niekaip nepadeda kalbos ir įtikinėjimai,kad laikas atsikratyti velnio lašų,kurie trukdo gyventi ne tik jam ,bet ir aplinkiniams,tada bandykite atlikti šį ritualą.Kol dar yra medžiai su lapais,tai didelio sunkumo ir nesukels.Taigi,reikia prisirinkti visokių lapų,nuo įvairių medžių,tik jeigu norėsite padėti geriančiam vyrui,tai reikia skinti lapus nuo vyr,medžių-klevas,uosis,ąžuolas ,beržas ir t.t.,o jeigu moteriai bus skirta,tada nuo mot,medžių-liepa,drebulė ir t,t,Tik medžiai neturi būti kokie dekoratyviniai,o natūralūs,tikri be žmogaus įsikišimo juos genint ir t.tTaigi,prisirinkote,pasidarykite tokią šluotelę,su ja apeikite visus namų kampus,sakydami-,,kak pravda,čto solnyškū bolše ne radovatsa,kak rosinkam po lystja vašej ne skatyvatsia,tak i to pravda,čto vam zemle syroj gnyt,a rabū Božjemū-vardas žmogaus,bolše vyna zeliona ne pyt,,Turite suprasti ką sakote,kalbėti aiškiai,iš širdies,jeigu norite žmogui padėti gyventi pilnavertį gyvenimą.Po to šią šluotelę turite užkasti,iškasama tokia duobelė,kos jos dydis.Kai lapai supus-jūsų žmogus prabus naujam gyvenimui.Sėkmes.
Meilute Meil

Ramune Nicke
От АЛКОГОЛИЗМА
ОТ ЗАПОЯ.
НА ВОДУ 7 РАЗ.НА убыльную луну
“-Свинья и то водку не пьет, а помои жрет.
Так и ты, раб Божий (имя), водку не пей,Через нее не болей.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Хмель и вино, отступись от раба Божия (имя) в темные леса,Где люди не ходят, и кони не бродят, и птица не летает.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа,Хмель и вино, выходи на быструю воду,На которой воды люди не ездят-От раба Божия (имя), хмель и вино, поди на буйные ветры,Которой ветер по дальности ходит.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа,Привяжись к лихому человеку, который на (имя) плохо думает,К тому привяжись, который добра не сделает,От меня вовеки отвяжись.
———-===========—————-=============————–==========———-
Унять запой:Перед тем как прочитать заговор на воду читают молитву:Николай Угодник,,,.
Помощник Божий, ты и в поле ты и в доме, в пути и в дороге, на небесах и на земле.
Заступись и сохрани от всякого зла.
Зажигают свечи перед иконой Николая Угодника и уже читают.
Заговор:Заговариваю я раба Божия(имя)от 12 скорбных недугов, от трясовщицы от колючки, от свербежа от моргания, от слепоты от глухоты.
От чернои немочи
Ты злая, трясовщица, уймись, а не то прокляну тебя в тартары,.
Ты неугомонная колючка, остановись а не то сошлю тебя в преисподния земли.
Ты свербеж прекратись а не то утоплю тебя в горячей воде.
Ты стрельба утишись а не то засмолю тебя в смоле кипящей
Ты огненница охладись а не то заморожу тебя крещенскими морозами.
Ты ломотье сожмись , а не то сокрушу тебя о камень.
Ты колотье притупись а не то распилю тебя на мелкие части.
ты дерганье воротись а не то запружу водою плотину на мельнице.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ты морганье окрутись а не то задушу тебя в печи банной.
Ты слепота скорчись, а не то утоплю тебя в дегте.
Ты глухота исчезни а не то засмолю тебя в бочку и пущу по морю.
Ты черная немочь отвяжись а не то заставлю воду толочь.
Все недуги отвяжитесь, удалитесь от раба Божия (имя) по сеичас по сеи день по его жизнь, моим крепким словом.
Аминь Читается на воду дают ее пить больному, в моеи практике делала запои проходил на следующий день или через три дня, правда больного мучали кошмары до тех пор пока не остановится.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Трижды наговаривают на воду Крещенскую 19 числа любого месяца «”-Как Господь Бог Иисус Христос водки не знал, не пил и не терпел- Как Мать Пресвятая Богородица и все святые угодники выпивки не знали, не пили и не терпели, Так и ты, раб Божий (имя), от выпивки откажешься и откачнешься во веки вековАминь”-После каждого раза прочтения трижды сплевывают через левое плечо, крестят себя и воду
Воду подмешивать в питье и жидкие блюда больного.
———==========———-=========————–=======—==========-
“-Как не горит в реке вода, так не болит душаУ раба Божия (имя) по зеленому вину.
Не сохнет рот, не горит живот
Отныне и до веку раб Божий (имя) вина не пьет.
Аминь
“-ЧИТАЮТ НА ВОДУ 12 РАЗ НА УБЫЛЬНУЮ ЛУНУ И ДАЮТ ПИТЬ.
ПИТЬ 7 ДНЕЙ.

Žolininkės rekomenduoja. Kaip gydyti alkoholizmą

Skaudi tema ,kai mylimi žmones tampa priklausomi nuo alkoholio, štai keli receptai kaip jiems padėti sugrįžti į normalų gyvenimą. GYDYKITE JUOS
ALKOHOLIZMO GYDYMUI
1.receptas…
4 arbatinius šaukštelius žolės šliaužiančių čiobrelių
1. arbatinis šaukštelis žolė pelynų
1 arbatinis šaukštelis širdažolė.
ŽOLĖS TURI BŪTI DŽIOVINTOS
Viską kruopščiai sumalti kavamale
1 valgomą šaukštą mišinio ir užpilkite stikline verdančio vandens, geriau būtų į termosą
Po 2 valandų galima pradėti gerti
Gerti po 1-2 valgomuosius šaukštus 3-4 kartus per dieną, pusę valandos prieš valgį
Alkoholizmo gydymas šiomis vaistažolėmis yra 3 mėnesiai.
Tačiau po 1-2 savaičių, jam nebesinorės alkoholio ,tiesiog purtys pažvelgus į jį
************************
2. receptas…
Gelsvių šaknis- šios žolė yra beveik kiekviename sode
Smulkiai supjaustykite jos šaknį įdėti į stiklainį, pridėti keletą lauro lapų ir užpilkite visa tai degtinė,
viską reikia išgerti maždaug per dvi savaites.
Lauro lapai gydo alkoholikus nuo priklausomybės.
tai labai senas liaudiškas receptas.
Yra tokių ligonių kurie geria kiekvieną dieną ir taip praleidžia savo brangų laiką nebesuvokdami kada diena kada vakaras,tam yra labai geras receptas kuris tikrai padės sugrįžti į normalų gyvenimą.
Štai jis…
250 gramus degtinės įdėkite gelsvės šaknį ir 2-4lauro lapus
2 SAVAITES TEGUL PASTOVI KAD GERAI PRITARUKTŲ
Dukite tai ligoniui tegul geria kiek nori ,
po to tikrai jaus pasibjaurėjimą bet kokiu alkoholiu.
Jaigu dar noras gerti sugrįžtų pakartokite tai dar kartą
tik nereikia sakyti ką jūs jam duodate gerti.
**********
3. receptas….
.
Moliūgų sėklos sudžiovinamos
vienas stiklinė sumalama kavamale
viską užpilama degtine ir palaukti kad pritrauktų vieną savaitę
Visą šitą alkoholio kombinaciją duoti ligoniui kuris turėtų tai išgerti per kelis kartus,tegul geria tiek kiek norisi.
Po to tikrai nebetrauks gerti alkoholio.
Tai senas liaudiškas receptas.
{ Šį trauktinė sukelia tam tikrą pasibjaurėjimą alkoholiu
Lauro lapai sukelti skrandžio sutrikimą
Moliūgų sėklos sukelia vėmimą ir viduriavimą.}
********************
4. receptas…
Žolė -pataisai ,auga miškuose panašūs į gražias- šiurkščias samanas
Perspėju -šita žolė dideliais kiekiais yra nuodinga.
Jums reikės 1 valgomo šaukšto džiovintos žolės užpilti 1 stikline degtinės
Tai pavirkite maždaug 15 min po to dapilkite virinto vandens ,kad gautūsi išviso 200milm
šito viralo duokite gerti ryte 2 valgomus šaukštus ant tuščio skrandžio.
Po . 15-25 min ligoniui duokite išgerti truputį alkoholio.
Nenustebkite kad ligonis labai stipriai vems ir viduriuos,taip turi būti nes tik tokiu būdu išsivalys organizmas.
Jūs sakykite kad jam padės alkoholis ir prieš kiekvieną vėmimo priepuolį duokite vėl išgerti alkoholio.
Garantuoju po 2-3 tokių seansų ligoniui įvyks visiškas pasibjaurėjimas alkoholiu.
Aš perspėjau -kad,,, pataisų žolė”’ yra nuodinga ir reikai vaistus gaminti tik nurodytomis dozėmis.
NEGALIMA JOS DUOTI TIEMS ALKOHOLIKAMS KURIE SERGA ŠIOMIS LIGOMIS
Skydliauke, astma,diabetu,hipertonine liga-{kraujospūdis} plaučių tuberkulioze,skrandžio opomis,dvylikapirštės ligomis.
.****************
5. receptas…
Dar vienas receptas alkoholizmo gydymui.
Reikai rūgščių antaninių arba dar rūgštesnių 3-4 obuolių.
Į obuolius susmekite daug vinių ir palaikykite per naktį.
Ryte pagaminkite ką nors iš obuolių sakydamos ,{ tai -vaistai organizmo pastiprinimui }
ir reikia būtinai juos suvalgyti.
*****************************
6. receptas…

MIŠKUOSE AUGA ŽOLĖ ,,EUROPOS KANOPINĖ ,JINAI PANAŠI Į ARKLIO KANOPĄ
Tikrai matėte tą žolę jos pilna visuose spygliuočių miškuose.
Iškaskite jos šaknų ,padžiovinkite
1 arbatinį šaukštelį šaknų užplikę 1 stiklinę verdančio vandens
dar pavirkite 5 min .
tokio viralo 1 arbatinį šaukštelis ant 100mlm. alkoholio.
Paruošusio šio gėrimo duokite gerti ligoniui tiek kiek jis norės.
Stebėkite kas vyks ,gali būti vėmimas ir viruriavimas ,jaigu taip neįvyko ,duokite dar tokio pat alkoholio su vaistais .
Po to tikrai nebegalės žiūrėti į alkoholį.
Daugiau:
https://www.facebook.com/groups/dominikos.zoles/permalink/460609604025503/?comment_id=460622697357527&offset=0&total_comments=44
https://www.facebook.com/groups/dominikos.zoles/permalink/432290763524054/

2014 m. rugpjūčio 25 d., pirmadienis

Kokios žolelės gali įveikti velnio lašų stiklelį

 Žmo­nių pri­klau­so­my­bė nuo al­ko­ho­lio žiau­ria rykš­te pla­ka vos ne vi­są pa­sau­lį. Su al­ko­ho­liu ko­vo­ja­ma įvai­riai. Drau­di­mais. Mo­kes­čiais. Blai­vy­bės vė­lia­vo­mis. Vais­tais. Ko­da­vi­mu. Žo­li­nin­kai prieš al­ko­ho­liz­mą ir­gi iš­trau­kė sa­vo gink­lus – vais­ta­žo­les ir ki­to­kias žo­les. Yra ne­ma­žai re­cep­tų, kaip įveik­ti pri­klau­so­my­bę nuo svai­ga­lų. Ką ga­li ži­no­ti, gal pa­vyks pa­čiam pa­sveik­ti ar ar­ti­mą žmo­gų nuo gir­tuok­lys­tės su­lai­ky­ti. Tru­pu­tį ky­la abe­jo­nių dėl sėk­mės, nes ta pa­ti žo­le­lė skir­tin­gus žmo­nes vei­kia skir­tin­gai. Ta­čiau pa­ban­dy­ti rei­kia, nes ki­taip ne­su­ži­no­si, ar vei­kia. Tuo la­biau, kad dau­ge­lis re­cep­tuo­se mi­ni­mų vais­ta­žo­lių gy­do per­ša­li­mą, ko­su­lį, šir­dies veik­los ar krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mus ir ki­tas li­gas. Tad be bai­mės ga­li­ma pa­ban­dy­ti.
Čiob­re­lis: stik­liu­kui – ne bro­le­lis
Rei­kia su­si­džio­vin­ti čiob­re­lių, pe­ly­nų ir šir­da­žo­lės. Rei­kia im­ti 4 šaukš­te­lius čiob­re­lių ir po vie­ną šaukš­te­lį pe­ly­nų ir šir­da­žo­lės. Mi­ši­nį su­mal­ti ka­va­ma­le. Su­ber­ti į ter­mo­są ir už­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu. Po 2 va­lan­dų jau ga­li­ma ger­ti po 1-2 val­go­muo­sius šaukš­tus 3-4 kar­tus per die­ną pu­sę va­lan­dos prieš val­gį. Taip gy­dy­tis rei­kia 3 mė­ne­sius. Nors re­cep­to kū­rė­jai tvir­ti­na, kad jau po dvie­jų sa­vai­čių at­si­ran­da pa­si­bjau­rė­ji­mas al­ko­ho­liu. Šia­me re­cep­te pir­mu smui­ku gro­ja čiob­re­lis: juk dau­giau­sia mi­ši­ny­je yra šios mums ge­rai ži­no­mos vais­ta­žo­lės. Ga­li bū­ti, kad čiob­re­lis tik­rai yra al­ko­ho­lio prie­šas. Vie­nas pa­žįs­ta­mas pa­sa­ko­jo, jog kar­tą prieš po­bū­vį jau­tė­si tru­pu­tį per­ša­lęs, tad na­muo­se iš­gė­rė stik­li­nę čiob­re­lių ar­ba­tos. Sve­čiuo­se kaip įpras­ta sai­kin­gai pa­si­vai­ši­no. Vos tris sti­liu­kus deg­ti­nės per vi­są va­ka­rą iš­gė­rė. Ta­čiau ry­tą pa­gi­rios gal­vą taip žiau­riai skė­lė, kad žmo­gus pa­si­gai­lė­jo ap­skri­tai al­ko­ho­lio gė­ręs. Šau­nu: krim­to­si, kad gė­rė deg­ti­nės ir ne­kei­kė sa­vęs dėl čiob­re­lių ar­ba­tos stik­li­nės. Čiob­re­lis sa­vo dar­bą pa­da­rė!
Šak­ni­mi už­bur­ta deg­ti­nė
Jei­gu šei­mo­je yra gir­tuok­lė­lis, ku­riam kas­dien rei­kia deg­ti­nės, ga­li­ma pa­ban­dy­ti gy­dy­ti pa­to­bu­lin­ta deg­ti­ne. Tam rei­kia iš­si­kas­ti vais­ti­nės gels­vės šak­nį. Dau­gia­me­tės gels­vės au­gi­na­mos vais­tams ir prie­sko­niams ne vie­no lie­tu­vio dar­že. Bū­na ir su­lau­kė­ju­sių gels­vių. Tad ne­bus var­go šak­nį gau­ti. Tą šak­nį rei­kia smul­kiai su­pjaus­ty­ti ar su­tar­kuo­ti. Suk­rės­ti į stik­lai­nį. Į jį dar įdė­ti 3-4 lau­ro la­pus. Už­pil­ti 0,5 lit­ro deg­ti­nės. Pa­lai­ky­ti 3 pa­ras, kad pri­trauk­tų. Ta­da nu­koš­ti. Ir lyg nie­kur nie­ko įpil­ti sa­vo na­mų žmo­gui, kai jis pa­pra­šo 100 gra­mų kas­die­nei svei­ka­tai tai­sy­ti. Re­cep­to au­to­riai tvir­ti­na, kad po pus­va­lan­džio žmo­gus ap­si­vems. Pa­ma­nys, kad jau atė­jo pa­sku­ti­nio­ji, kad jam ger­ti jau ne­be­ga­li­ma. Pa­sie­kė dug­ną – bus sa­vo sta­ti­nę iš­gė­ręs. Jei­gu dar užeis no­ras ger­ti, te­gul dar 100 gra­mų iš­len­kia. Ir vėl iš­tiks ne­ge­ru­mas. Taip po ke­lių die­nų kan­čių, kai or­ga­niz­mas ne­be­ga­lės priim­ti svai­ga­lų, žmo­gui tu­rė­tų vi­sai pra­pul­ti no­ras ger­ti. Gal žmo­gus su­grįš į nor­ma­lų gy­ve­ni­mą. Tik ne­rei­kia pra­si­tar­ti, kad deg­ti­nė bu­vo ty­čia pa­to­bu­lin­ta.
Mo­liū­gų trauk­ti­nė
Ima­me stik­li­nę džio­vin­tų mo­liū­gų sėk­lų. Su­ma­la­me ka­va­ma­le. Su­be­ria­me į bu­te­lį, dar įme­ta­me 2-3 lau­ro la­pus. Už­pi­la­me deg­ti­ne ir sa­vai­tę lai­ko­me, kad pri­trauk­tų. Nu­ko­šia­ma ir duo­da­me tą bu­te­lį al­ko­ho­li­kui. Bū­tų ge­ra,i kad ne vi­są tuoj iš­ger­tų, o per ke­lis kar­tus. Po to bu­te­lio žmo­gui tu­rė­tų ding­ti no­ras svai­gin­tis. Gal? Ka­žin, ar il­gam?
Su­ba­dy­ti obuo­liai
Rei­kia paim­ti 3-4 rūgš­čius obuo­lius. An­ta­ni­nius ar už juos dar rūgš­tes­nius. Į tuos obuo­lius pri­smaigs­ty­ti daug vi­nių ir pa­lai­ky­ti per nak­tį. Ry­tą vi­nis iš­trauk­ti ir iš obuo­lių ir iš jų pa­da­ry­ti sa­lo­tas ar dar ko­kį pa­gi­rių už­kan­dį gir­tuok­liui. Tu­rė­tų praei­ti no­ras: jei­gu ne pa­si­ger­ti, tai bent tą die­ną ne­be­si­no­rės at­si­pa­gi­rio­ti.
Pe­ly­nai, šir­da­žo­lės ir ki­tos žo­lės
Pa­sak liau­dies me­di­kų, nuo al­ko­ho­liz­mo pa­de­da džio­vin­tų pe­ly­nų ir šir­da­žo­lių nuo­vi­ras. Tam ima­ma ly­gio­mis da­lims žo­lių ir pa­ver­da­ma 10-15 mi­nu­čių. Toks nuo­vi­ras ati­ma no­rą ger­ti al­ko­ho­lį.
Pa­sak vais­ta­žo­lių ži­no­vo ir vais­ti­nin­ko Juo­zo Va­si­liaus­ko, nuo al­ko­ho­liz­mo rei­kė­tų gy­dy­tis pe­ly­no ir šir­da­žo­lės už­pi­lu, kur vais­ta­žo­lės ima­mos san­ty­kiu 1:20.
Ga­li­ma iš­vir­ti ir ki­to­kią ar­ba­tą. Tam rei­kės po šaukš­te­lį pe­ly­nų, jo­na­žo­lės ir krau­ja­žo­lės. Pri­dė­ti po pu­sę šaukš­te­lio džio­vin­tų ka­da­gio uo­gų ir aje­ro šak­nų. Vis­ką su­smul­kin­ti ir už­pli­ky­ti stik­li­ne ver­dan­čio van­dens. Šią ar­ba­tą li­go­nis tu­ri iš­ger­ti per kar­tą. Bent jau tą die­ną žmo­gus ne­no­rės ger­ti.
Pa­na­šu, kad šios ar­ba­tos ga­na ne­kal­tos. Nuo jų ne­pa­si­da­ro blo­ga. Tie­siog troš­ku­lį nu­mal­ši­na.
Ži­no­ma žo­li­nin­kė Jad­vy­ga Bal­vo­čiū­tė nuo ža­lin­gų įpro­čių (pri­klau­so­my­bių nuo ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio) par­da­vi­nė­ja žo­le­lių ar­ba­tą Nr. 44. Skel­bia­ma, kad šio­je ar­ba­to­je yra pen­kias­kiau­tės su­kat­žo­lės, dar­ži­nio da­šio ir kar­čio­jo kie­čio žo­lės.
Ber­ži­nių mal­kų kva­pas
Kai kas pa­ta­ria al­ko­ho­li­ką gy­dy­ti kva­pu. Tam rei­kia paim­ti ber­ži­nių mal­kų. Jas api­bars­ty­ti cuk­ru­mi ir už­deg­ti. Įsi­de­gu­sį lau­žą už­ge­sin­ti ir liep­ti gir­tuok­lė­liui pa­kvė­puo­ti dū­mais. Po to tuoj duo­ti iš­ger­ti deg­ti­nės. Tvir­ti­na­ma, kad po to­kios pro­ce­dū­ros praei­na no­ras ger­ti deg­ti­nės. Gal neu­žeis no­ras ger­ti vy­no?!
Bla­kių trauk­ti­nė
In­ter­ne­te pa­vy­ko ras­ti ga­na eg­zo­tiš­ką trauk­ti­nės, gy­dan­čios nuo al­ko­ho­liz­mo, re­cep­tą. Tam rei­kia nuo avie­čių su­rink­ti 30 bla­kių ir jas su­mes­ti į „Tre­jų de­vy­ne­rių“ trauk­ti­nės bu­te­lį. Po ke­lių die­nų nu­koš­ti ir vėl su­pil­ti at­gal į bu­te­lį. Tą bu­te­lį rei­kia pu­siau pa­slėp­ti, kad gir­tuok­lis be var­go jį ras­tų. Nors al­ko­ho­lio ieš­kan­tys žmo­nės svai­ga­lus la­bai grei­tai at­ran­da net la­bai gud­riuo­se vie­to­se pa­slėp­tus. Ma­tyt, ne­la­ba­sis pa­kuž­da į au­sį, kur rei­kia ieš­ko­ti. Tai­gi: bla­kių trauk­ti­nė bus at­ras­ta ir iš­ger­ta. Tvir­ti­na­ma: kas to­kią trauk­ti­nę iš­gers, am­žiams gir­tuok­lys­tės du­ris už­vers.
Kam­ba­ri­niai au­ga­lai
Moks­li­nin­kai se­niai įro­dė, kad žmo­nes vie­naip ar ki­taip vei­kia au­ga­lai. Vi­sur: miš­ke, so­de, kie­me, kam­ba­ry­je. Kam­ba­ri­nių au­ga­lų ži­no­vai tvir­ti­na, jog drau­gys­tė su kai ku­riais kam­ba­ri­niais au­ga­lais ga­li pa­dė­ti at­si­kra­ty­ti po­trau­kio al­ko­ho­liui.
Auk­sas­pal­vis skin­da­pas, dar ki­taip va­di­na­mas vel­nio ge­be­ne, tu­rė­tų aug­ti mie­ga­ma­ja­me, ku­ria­me mie­ga žmo­gus, tu­rin­tis pri­klau­so­my­bę nuo svai­ga­lų. Mat skin­da­pas su­ge­ba su­rink­ti iš oro ter­ša­lus. Tad į sa­ve su­trau­kia ir mie­gan­čio žmo­gaus iš­kve­pia­mus al­ko­ho­lio ga­rus. Sa­vo­tiš­kai žmo­gų iš­blai­vi­na. Ta­čiau skin­da­po ne­tu­rė­tų bū­ti kam­ba­ry­je, ku­ria­me vyks­ta po­bū­vis. Mat au­ga­las ga­li 2-3 kar­tus pa­di­din­ti al­ko­ho­lio po­vei­kį. Bus ne­gra­žu: pa­si­gers sve­čiai nuo ma­žų do­zių be lai­ko.
Pa­ta­ria­ma kam­ba­ry­je au­gin­ti oleand­rus. Jų kai­my­nys­tė pa­de­da at­si­kra­ty­ti pri­klau­so­my­bės ne tik nuo al­ko­ho­lio, bet ir nuo ni­ko­ti­no.
Opun­ci­jos ir­gi la­bai nau­din­gos. Jos va­lo kam­ba­rių orą, gry­ni­na na­mų gy­ven­to­jų min­tis ir jaus­mus. Taip veik­da­mos ma­ži­na po­rei­kį ger­ti svai­ga­lus. Ge­rai, kai kam­ba­ry­je au­ga vie­na, o ke­lios opun­ci­jos. Ta­da joms leng­viau įveik­ti na­mų ne­ge­ro­ves.
Iš­va­da
Bū­tų ge­rai, kad bent vie­na ar­ba­ta, ar au­ga­las bent vie­nam pa­dė­tų iš­bris­ti iš pri­klau­so­my­bės pel­kės. Bū­ti­na są­ly­ga: žmo­gus pa­ts tu­ri no­rė­ti iš­blai­vė­ti. To­dėl iš pa­sa­lų ko­kio­mis nors trauk­ti­nė­mis, bur­tais var­gu ar įma­no­ma žmo­gų at­pra­tin­ti nuo al­ko­ho­lio. Kai žmo­gus pa­si­ryš pa­ts ženg­ti ryž­tin­gą žings­nį, su­kaups va­lią ar pa­pra­šys ar­ti­mų­jų bei gy­dy­to­jų pa­gal­bos, ta­da gal ne tik ar­ba­ta, bet ty­ras šal­ti­nio van­duo ga­lės sėk­min­gai pa­keis­ti deg­ti­nę.
Pa­ren­gė Fe­lik­sas GRUNS­KIS

2013 m. spalio 22 d., antradienis

Dominika Balčiūnė. Gamtos paslaptys

Užkietėjusiam girtuokliui reikia surinkti nuo aviečių 30 blakių, sumerkti į butelį „Trejų devynerių“ ir paskui nukošti. Tas, kuris tai išgers, alkoholio daugiau nebenorės.

Pradedančiajam pakaks pataisų užpiltinės.

 MIŠINYS NUO PARAZITŲ
Vienam žmogui paimkite po šaukštą pelynų, bitkrėslių (šių vartokite labai atsargiai, nes galima apsinuodyti), maltų gvazdikėlių ir medaus (jo galima ir daugiau). Išminkykite, pasigaminkite nedidelius tabletės dydžio rutuliukus ir kiekvieną rytą tuščiu skrandžiu bei kiekvieną vakarą prieš miegą suvalgykite po vieną. Iki nebeliks. Padarykite po tokį mišinį visiems šeimos nariams


Pataisas šarkakojis (Lycopodium clavatum)

Liaudiški pavadinimai: šarkažolė, žarnėdis, raganžolė, vaistinis pataisas, žemės siera, velnio kanopa. Šis belapis augalas primena vieną samanų rūšį, 100-150 cm ilgio stiebas su minkštais spygliškais ūgliais driekiasi žeme. Rugpjūtį šie ūgliai išleidžia 10-15 cm aukščio šakeles su burbuolėmis, kuriose susidaro gelsvų žiedadulkių, dar vdinamų šarkakojų miltais, raganos miltais arba pataisų sporomis. Pataisai šarkakojai renkami nuo balandžio visą vasarą iki spalio, pataisų sporos - rugsėjį. Jie veši 700 m virš jūros lygio spygliuočių miškose, tačiau plinta ir nekalkingose, dažniausiai smėlingose šaurinių kalnų šlaitų, miškų nuokalnių arba pakraščių dirvose.

2013 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

Augalai, padedantys atsikratyti žalingų įpročių

Nuo senų laikų buvo manoma, kad įvairias priklausomybes gali padėti įveikti augalai. Šiandien apie tai irgi sklando visokiausių teorijų. Jūsų dėmesiui – keletas dažniausiai minimų augalų.
Nuo priklausomybės nuo alkoholio ir tabako puikiai padeda išsivaduoti oleandrai. Tad jei šeimoje esama panašių problemų, verta auginti šių augalų. Be to, jie padeda ir nerimastingiems, besiblaškantiems, ieškantiems savo gyvenimo kelio žmonėms.

Auksaspalviai skindapai, dar vadinami velnio gebenėmis, žaliuoja net ir ten, kur beveik tamsu. Jie puikiai valo iš oro formaldehidą ir kitokius teršalus. Tačiau bene labiausiai skindapai garsėja tuo, kad yra puiki priemonė kovoti su priklausomybe nuo alkoholio. Taigi, jei jūsų vyras mėgsta kilnoti taurelę, šią lianą patariama pasistatyti miegamajame. Dar viena įdomi detalė: kalbama, kad velnio gebenė turi tam tikrų medžiagų, kurios 2–3 kartus didina alkoholio poveikį. Todėl patariama ją išnešti iš patalpos, kurioje numatoma švęsti.

Dar vienas svaigalų priešas – opuncija. Šis iš Pietų Amerikos kilęs kaktusinių šeimos augalas yra visiškai nepretenzingas. Jis puikiai veši net ir nelabai rūpestingos šeimininkės namuose. Opuncija puikiai valo ne tik patalpų orą, bet ir išgrynina emocijas, mintis, padeda geriau suprasti save ir kitus. O svarbiausia – ji mažina poreikį vartoti svaigalus, rūkyti. Taigi, jei ketinate mesti rūkyti ar visiškai atsisakyti alkoholio, vertą įsigyti puikią palaikomąją „komandą“ – kelias opuncijas.